Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

CYFROWY POLSAT

Cyfrowy Polsat SA jest operatorem największej płatnej, cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce. Dzięki projektowi wdrożenia narzędzi Oracle Hyperion Planning oraz Oracle Hyperion Financial Management realizowanemu przez SmartCon, Cyfrowy Polsat może efektywnie realizować procesy budżetowe i prognostyczne oraz sprawozdawczość statutową w Spółkach Grupy CP. Wdrożone rozwiązanie umożliwia również elastyczne rozszerzanie systemu o nowe Spółki wchodzące do Grupy CP.

 

Projekt: Wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy planowania, budżetowania i konsolidacji finansowej oraz raportowania zarządczego w oparciu o Oracle Hyperion Planning oraz Financial Management.

 

Kluczowe wyzwania dla Projektu:

  • Brak efektywnego wsparcia informatycznego dla procesów budżetowania oraz sprawozdawczości skonsolidowanej
  • Duża zmienność modeli budżetowych
  • Dynamiczne poszerzanie Grupy CP o nowe Spółki

Główne korzyści dla klienta:

  • Ustrukturalizowanie i zautomatyzowanie procesów planowania/budżetowania i konsolidacji, a także uproszczenie zbierania danych i generowania raportów oraz ogólne przyspieszenie procesu raportowania grupowego.
  • Zwiększenie kontroli jakości danych zasilanych do systemu Oracle Hyperion
  • Możliwość dołączania nowych Spółek do systemu bez jego istotnej przebudowy

Dlaczego SmartCon:

  • Bliska współpraca między pracownikami CP a zespołem wdrożeniowym SmartCon
  • Realizacja na życzenie CP funkcjonalności, które standardowo nie są dostępne w oprogramowaniu Oracle Hyperion
  • Duże doświadczenie zespołu wdrożeniowego SmartCon w zakresie realizacji projektów budżetowania i konsolidacji finansowej z wykorzystaniem narzędzi Oracle Hyperion
  • Wystarczająca liczba konsultantów wdrożeniowych zapewniająca sprawne i pozbawione ryzyka wdrożenie.
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: