Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Giełda Papierów Wartościowych

Potrzeby biznesowe:

 • Usprawnienie procesów planowania i sprawozdawczości
 • Sformalizowanie odpowiedzialności za plany przychodów
 • Umożliwienie analiz „co jeśli?” opartych na zdarzeniach rynkowych i koniunkturze

Cele projektu:

 • Wdrożenie systemu planowania i sprawozdawczości
 • Zapewnienie obsługi procesów planistycznych GPW
 • Zdefiniowanie w systemie modeli i algorytmów wyliczeniowych: prognostycznych i finansowych
 • Umożliwienie raportowania na poziomie sprawozdań finansowych i raportów wskaźnikowych

Wdrożone rozwiązanie:

Wdrożenie aplikacji obsługującej:
 • plan strategiczny (Planu działalności GPW) – który określa główne cele i kierunki organizacji w średnim i długim horyzoncie czasu,
 • planów działań wynikających z projektów realizowanych przez GPW oraz zadań bieżących jednostek organizacyjnych,
 • planów finansowych (planu rocznego na tle planu trzyletniego)
 • rozwój, wsparcie i utrzymanie wdrożonego systemu

 

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: