Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

ORANGE POLSKA

 

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Z jej usług korzystają codziennie miliony abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej, jak również szerokopasmowego dostępu do internetu. Na koniec 2011 roku przychody Orange Polska wyniosły 14,9 mld zł, przy marży EBITDA na poziomie 36,3% i wolnych przepływach pieniężnych netto w wysokości 2,4 mld zł*. Orange Polska od wielu lat wykorzystuje rozwiązania Oracle Hyperion do wspierania istotnych procesów biznesowych w spółkach.

 

Projekt: Optymalizacja działania użytkowników Systemu Kalkulacji Kosztów

 

Kluczowe wyzwania dla projektu:

 • Optymalizacja procesu zbierania danych dla dużej liczby użytkowników poprzez generowanie indywidualnych arkuszy planistycznych MS Excel bazujących na zakresie dostępów planisty
 • Automatyzacja procesu zapisu danych z plików MS Excel do bazy Oracle Essbase
 • Elastyczne zarządzanie uprawnieniami planistów z poziomu pliku MS Excel i automatyzacja procesu ich aktualizacji w bazie Oracle Essbase

 

Główne korzyści dla Klienta:

 • Ograniczenie nakładu pracy nad przygotowaniem i utrzymaniem arkuszy planistycznych
 • Zapewnienie planistom możliwości modyfikacji arkuszy planistycznych według indywidualnych potrzeb
 • Wsparcie procesu planowania poprzez rejestrację stanu danych „sprzed” i „po” zapisie oraz raportowanie znalezionych różnic
 • Zwiększenie przejrzystości oraz kontroli procesu zarządzania uprawnieniami do bazy Oracle Essbase dla dużej liczby użytkowników

 

Dlaczego SmartCon:

 • Konsultanci SmartCon bazując na szerokiej wiedzy z zakresu oprogramowania Oracle Hyperion są w stanie przygotować dedykowane dla Klienta rozwiązanie oparte o narzędzia Oracle
 • Zespół SmartCon jest elastyczny w opracowaniu rozwiązań realizujących konkretne potrzeby Klienta
 • Konsultanci SmartCon wykazują wysoki poziom profesjonalizmu
 • SmartCon jest certyfikowanym partnerem Oracle

 

* Źródło: www.orange-ir.pl

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: