Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

PELION

Pelion (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) posiada ponad 20-procentowy udział w krajowym rynku dystrybutorów farmaceutycznych i jest jego niekwestionowanym liderem. W ofercie handlowej znajduje się około 18 tysięcy pozycji asortymentowych. Poza lekami Spółka oferuje również sprzęt medyczny, zioła, kosmetyki. Roczne obroty na poziomie ponad miliard dolarów plasują Polską Grupę Farmaceutyczną w gronie sześciu największych polskich firm prywatnych oraz w pierwszej setce największych firm z Europy Środkowowschodniej.

 

Projekt: II etap wdrożenia systemu Oracle Hyperion Financial Management dotyczący automatyzacji konsolidacji finansowej.

 

Kluczowe wyzwania dla Projektu:

  • Wykonanie sprawnego systemu do konsolidacji danych finansowych z ponad 120 spółek
  • Poprawa kontroli procesu raportowania statutowego oraz zautomatyzowania procesu pobierania danych z systemów źródłowych
  • Dostarczenie zarządzającym firmą elastycznego narzędzia, w którym łatwo można dostosować zmiany w strukturze firmy wynikające ze wzrostu poprzez akwizycję

 Główne korzyści dla klienta:

  • Tworzenie szczegółowych raportów wykorzystywanych do analizy danych finansowych – zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych
  • Automatyzacja pobierania danych wejściowych z systemów informatycznych działających w Pelion
  • Wzmocnienie kontroli wewnętrznej nad spójnością i poprawnością danych raportowych
  • Automatyzacja korekt konsolidacyjnych
  • Wdrożono zdefiniowany zestaw raportów finansowych spełniających wymagania Grupy

    Dlaczego SmartCon:

  • Konsultanci SmartCon wykazują się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wysokim stopniem profesjonalizmu
  • Firma SmartCon świadczy wysokiej jakości usługi serwisu po zakończeniu projektu wdrożenia
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: