Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

PGNiG SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych.

 

Projekt: Prace obejmowały kompleksową usługę implementacji koncepcji biznesowej raportowania skonsolidowanej informacji finansowej i zarządczej w Grupie Kapitałowej PGNiG na bazie oprogramowania Oracle Hyperion Financial Management

 

Kluczowe wyzwania dla Projektu:

 

 • budowa zestawu predefiniowanych raportów wyjściowych;
 •  elastyczne tworzenie, na bieżące potrzeby użytkownika, raportów oraz ich modyfikacje;
 • przeliczanie sprawozdań finansowych spółek na walutę prezentacji;
 • konsolidacja informacji finansowych i zarządczych we wszystkich obszarach Grupy Kapitałowej, uwzględniając wielostopniowość struktury Grupy Kapitałowej;
 • przeprowadzanie procesu konsolidacji finansowej i zarządczej na koniec każdego miesiąca;
 • automatyzacja kalkulacji przepływów pieniężnych;
 • automatyzacja korekt konsolidacyjnych (zarówno w zakresie konsolidacji finansowej i zarządczej) oraz not dodatkowych do sprawozdania finansowego;
 • bieżące śledzenie statusu procesu sprawozdawczości;
 • wielostopniowy proces zatwierdzania wprowadzanych sprawozdań jednostkowych.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • zapewnienie Zarządowi Zamawiającego aktualnych i kompletnych informacji o wynikach Grupy Kapitałowej PGNiG,
 • wypracowanie jednolitej, spójnej platformy dla danych konsolidowanych na potrzeby sprawozdawczości finansowej i zarządczej (jedno źródło danych),
 • automatyzację, usprawnienie i uproszczenie procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zarządczych (m.in. w zakresie: pozyskiwania danych, weryfikacji, przeprowadzania korekt konsolidacyjnych, przygotowania raportów, zestawień i not, itp),
 • przyspieszenie procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zarządczych (skrócenie czasu uzgadniania danych, przeprowadzania korekt konsolidacyjnych oraz sporządzania raportów i not dodatkowych).
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: