Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

PKN ORLEN

Grupa Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie oraz posiada sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Czechach, na Litwie i w Niemczech. Obecnie Grupa Orlen ma udziały w ponad 100 firmach powiązanych i zatrudnia około 25 000 pracowników.

 

Projekt: Wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy konsolidacji finansowej, planowania i raportowania w oparciu o Oracle Hyperion

 

Kluczowe wyzwania dla Projektu:

 • Zastąpienie raportowania skonsolidowanego bazującego na arkuszach kalkulacyjnych narzędziem pozwalającym na zachowanie jednej, spójnej wersji danych
 • Osiągnięcie zgodności z wymaganiami międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Umożliwienie analizy finansowej na segmentach produktowych
 • Zapewnienie integracji danych i możliwości zasilenia aplikacji z systemów zewnętrznych PKN Orlen
 • Zapewnienie narzędzia łączącego statutowe oraz zarządcze wymogi raportowe w jednej platformie

Główne korzyści dla klienta:

 • Skrócono czas potrzebny na przygotowanie sprawozdań skonsolidowanych dla Grupy
 • Poprawiono przejrzystość oraz spójność danych raportowych
 • Zredukowano koszty zapewnienia zgodności z wymaganiami audytora
 • Poprawiono możliwości analizy kluczowych mierników efektywności Grupy
 • Zapewniono możliwość identyfikowania, uzgadniania i raportowania różnic na kontach transakcji wewnątrzgrupowych, również w różnych walutach
 • Zbudowano interfejsy zasilające dane do aplikacji Oracle Hyperion
 • Przygotowano i wdrożono zestaw raportów finansowych zapewniających potrzeby raportowe dla Grupy

Dlaczego SmartCon:

 • Konsultanci SmartCon posiadają szeroką wiedzę w zakresie oferowanego oprogramowania Oracle Hyperion
 • Zespół SmartCon jest elastyczny w poszukiwaniu nowych rozwiązań
 • Konsultanci SmartCon posiadają bardzo dobrą znajomość procesów konsolidacji finansowej oraz systemu HFM potwierdzoną certyfikatami Oracle
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: