Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Klienci PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce.

 

Projekt: Wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy konsolidacji finansowej oraz raportowania statutowego w oparciu o platformę Oracle Hyperion Financial Management (HFM).

 

Kluczowe wyzwania dla Projektu:

 • Zapewnienie spójnego procesu raportowania statutowego dla spółek Grupy w związku z jej wejściem na GPW
 • Mapowanie i zintegrowanie danych z systemów źródłowych dla potrzeb zasilenia aplikacji HFM
 • Zapewnienie zestawu raportów spełniających wymagania Komisji Nadzoru Finansowego
 • Napięty harmonogram czasowy realizacji projektu

 Główne korzyści dla klienta:

 • Grupa, może w realizować sprawozdawczość statutową i skonsolidowaną dla wszystkich jednostek w Grupie według MSSF
 • Wdrożono zdefiniowany zestaw raportów finansowych spełniających wymagania Grupy
 • Zbudowano interfejsy zasilające dane oraz mechanizmy mapujące dane do warstwy aplikacji HFM w oparciu o aplikację FDQM (Financial Data Quality Management)
 • Przyspieszono proces konsolidacji statusowej dla okresów raportowych
 • Poprawiono spójność i jakość danych zasilających system raportowy    

    Dlaczego SmartCon:

 • Konsultanci SmartCon posiadają kompetencje zarówno w zakresie integracji źródeł danych i wdrożenia aplikacji HFM oraz zagadnień z zakresu konsolidacji finansowej.
 • Zespół SmartCon wykonuje prace z należytą starannością i profesjonalizmem
 • Konsultanci SmartCon dostępni byli w lokalizacji klienta przez cały czas trwania projektu, co ułatwiało komunikację i przyspieszało pracę
 • SmartCon posiada szereg referencji z projektów o podobnym zakresie zrealizowanych dla dużych grup kapitałowych

 

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: