Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Co nas wyróżnia

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań do konsolidacji finansowej w Polsce. Wdrożyliśmy pierwszy w Polsce całościowy system do konsolidacji, który zapewnił Klientowi w pełni automatyczny proces konsolidacji zarówno dla celów statutowych jak i w wymiarach zarządczych.

Naszym celem jest dostarczenie każdemu Klientowi pełnego wsparcia podczas wdrożenia poprzez przekazanie naszego know-how (wraz z kodami źródłowymi) w zakresie modelów finansowych, co znacząco redukuje czas wdrożenia jak i umożliwia Klientowi w pełni kontrolować oraz rozwijać wdrożone rozwiązanie.

W ramach wdrażanych rozwiązań zapewniamy naszym Klientom merytoryczne wsparcie w zakresie aktualnie obowiązujących wymogów raportowych i sprawozdawczych. Konsultanci SmartCon posiadają dogłębną wiedzę finansową w obszarach sprawozdawczości finansowej. Każdy projekt prowadzony przez SmartCon kierowany jest przez osobę odpowiedzialną za obszary finansowe, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zdobyte podczas wieloletniej praktyki w firmach audytorskich Wielkiej Czwórki oraz funkcjach finansowych w międzynarodowych grupach kapitałowych.

Bazujemy na własnej metodyce wdrożenia pozwalającą na szybkie i efektywne realizowanie projektów u Klienta, poprzez ocenę ryzyk projektu, ustrukturyzowanie prac oraz wykorzystanie doświadczeń ze zrealizowanych projektów.

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: