Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Jak możemy pomóc?

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

SmartCon pomaga również Klientom w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru dedykowanego rozwiązania w zakresie systemów raportowania, analiz finansowych oraz biznesowych. W naszych rozwiązaniach nie ograniczamy się do platformy aplikacyjnej proponowanej przez jednego wybranego dostawcę, lecz wybieramy rozwiązanie, które najefektywniej rozwiąże potrzeby Klienta.

W obszarze, w którym SmartCon posiada unikatowe kompetencje, czyli w rozwiązaniach w zakresie konsolidacji finansowej, SmartCon doradza Klientom przy wyborze właściwego procesu oraz metodologii konsolidacji, co następnie przekładane jest na wdrażaną platformę aplikacyjną.

SmartCon wspomaga rozwiązywanie niestandardowych potrzeb Klientów poprzez dostarczenie dedykowanych rozwiązań informatycznych, zbudowanych według wymagań Klienta.

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: