Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

SAP

SAP Financial Consolidation - aplikacja do zaawansowanej konsolidacji statutowej. Pozwala poświęcić maksimum czasu na analizy i strategie inwestycyjne. SAP Financial Consolidation umożliwia dokonywanie wielu fuzji i przejęć uwzględniając wielowalutowość oraz różnice w standardach rachunkowości.

 

  • Redukuje czas i koszty cyklu zamknięcia okresu sprawozdawczego, bez utraty kontroli nad danymi.
  • Pozwala podejmować lepsze i  szybsze decyzje na podstawie dokładnych danych.
  • Wzmacnia relacje inwestorskie poprzez prezentowanie transparentnych danych

SAP Business Planning and Consolidation -  aplikacja do planowania i konsolidacji finansowej na potrzeby kontrolingu. Dzieki jej pomocy można szybko zrealizować proces planowania finansowego i operacyjnego, skrócić znacząco czas cyklu budżetowego oraz zamknięcia ksiąg, zapewniając z jednej strony zgodność z standardami rachunkowści, a z drugiej dostarczając niezbędne informacje do podejmowania trafnych decyzji zarządczych.

 

SAP Profitability Cost Management - aplikacja do analizy rentowność produktów oraz zarządzania kosztami na bazie analizy miejsca ich powstawania.

 

  • Identyfikuje najbardziej dochodowych klientów i produkty
  • Uruchamia różne scenariusze rentowności oparte o wiele zmiennych
  • Dostarcza jasny obraz czynników kosztowych w organizacji

SAP Business Objects - pakiet  aplikacji służących do graficznej prezentacji danych finansowych i operacyjnych. 

 

  • Zapewnia szybki i intuicyjny dostęp do istotnych informacji zlokalizowanych w różnych źródłach danych
  • Umożliwia podejmowanie świadomych i szybkich decyzji w oparciu o rzetelne i rzeczywiste dane biznesowe
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: