Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Inteligentne rozwiązania IT dla finansów

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań maksymalizujących użyteczność technologii informatycznych w całości procesów planowania, analizy oraz raportowania informacji finansowych oraz operacyjnych dla przedsiębiorstw.

 

SmartCon oferuje rozwiązania informatyczne dla działów finansów, kontrolingu, sprawozdawczości. Nasze kompetencje i doświadczenia obejmują:

  • Pakiet EPMA (m.in. planowanie, konsolidację sprawozdań finansowych, raportowanie statutowe)
  • Pakiety raportowe (n.p. sprawozdawczość zarządcza, raportowanie operacyjne)
  • Hurtownie danych oraz Bazy wielowymiarowe
  • Activity Based Costing
  • Analizy marż
  • Karty wyników (Scorecard)
  • Zarządzania ryzykiem operacyjnym
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: