Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Activity Based Costing

Rachunek Kosztów Działań jest sposobem na ścisłą kontrolę kosztów w firmie oraz pozwala wyliczać rentowność produktów lub usług w różnych perspektywach, np. kanałach dystrybucji, typach lub nawet poszczególnych klientach.

 

Rozwiązania, które proponujemy oparte są na narzędziach dostarczanych przez największych producentów oprogramowania na świecie, firmy Oracle i SAP, i obejmują przede wszystkim aplikacje Oracle Hyperion Profitability Cost Management oraz SAP Profitability Cost Management.

 

Aby model zaczął żyć w firmie, należy zadbać o kilka czynników umożliwiających zakończenie projektu sukcesem.

 

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie modelu ABC. Określany jest cel jaki powinien spełniać model i jak zostanie on osiągnięty. W ramach przygotowania algorytmu  opracowywana jest podejście w jaki sposób zostaną zrealizowane kalkulacje. Określane są listy zasobów, działań oraz obiektów kosztowych (perspektyw analizy danych po alokacji) oraz przypisanie nośników kosztów do poszczególnych elementów modelu..

 

Drugim krokiem jest przekształcenie zdefiniowanej koncepcji w model funkcjonujący w narzędziu informatycznym. Na podstawie wiedzy i doświadczeń w obszarach kontrolingowych możemy wskazać adekwatne technologie oraz konsekwencje wynikające z wyboru konkretnych rozwiązań IT. Znając różne rozwiązania jesteśmy w stanie zaproponować kilka wariantów rozwiązań technologicznych najlepiej spełniający oczekiwania i potrzeby konkretnej firmy.

 

Trzecim krokiem jest zapewnie poprawnych danych do modelu. Ten krok w wielu wdrożeniach jest najsłabiej akceptowany i wykonywany w ostatniej kolejności. W naszym sposobie pracy, o ile jest to możliwe, staramy się uwzględniać informacje o dostępności danych na etapie tworzenia koncepcji modelu. Oszczędza to czas i pieniądze poświęcone na zmiany koncepcji i modelu po jej implementacji w narzędziu informatycznym w wyniku braków danych. Model jest tak dobry, jak dobre jest jego przełożenie na technologię i jakość danych wykorzystanych w modelu.

 

Ostatnim krokiem jest przygotowanie odpowiedniej bazy analitycznej. Funkcjonalny model ABC pozwala odpowiedzieć precyzyjnie na pytania typu: Jak zyskowne SA poszczególne produkty dostarczane konkretnym klientom, jakie działania są wymagane do świadczenia danej usługi/dostarczenia produktu danemu klientowi i ile kosztują firmę zasoby do ich realizacji.

 

 

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: