Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Planowanie i budżetowanie

Nasze podejście do świadczenia usług w obszarze planowania finansowego oraz operacyjnego dostarcza Klientowi szereg korzyści oraz przewag nad dotychczasowym procesem planowania.
Oprócz wdrożenia dostępnych funkcjonalności planistycznych, które są dostarczane przez producentów aplikacji, pomagamy Klientom przeprowadzić analizę biznesową działalności, co następnie jest wbudowane w modele będące integralną częścią wdrażanego rozwiązania. Modele te pozwalają Klientowi na efektywniejszą kontrolę nad procesami planowania, analizy oraz raportowania danych.
Rozwiązania, które proponujemy oparte są na narzędziach dostarczanych przez największych producentów oprogramowania na świecie, firmy Oracle i SAP, i obejmują przede wszystkim aplikacje Oracle Hyperion Planning i SAP Business Planning and Consolidation.

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: