Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Zarządzanie projektem informatycznym

Z doświadczeń projektowych zespołu SmartCon oraz opinii naszych Klientów związanych z wdrażaniem aplikacji BI wynika, że główne czynniki sukcesu projektów to przede wszystkim:

 

  • Współpraca zespołu projektowego Klienta z zespołem Dostawcy rozwiązania
  • Precyzyjne określenie wymagań dla systemu
  • Zapobieganie niekontrolowanym kastomizacjom systemu będących poza zakresem projektu oraz dążenie do upraszczania istniejących procesów

W opracowaniu podejścia do wdrożenia wykorzystujemy przede wszystkim:

  • Nasze doświadczenia i sprawdzone praktyki ze zrealizowanych projektów wraz z sugestiami naszych Klientów.
  • Standardy zarządzania projektami, w tym metodykę PMBoK “Project Management Body of Knowledge” Project Management Institute oraz brytyjską metodykę Prince2, Organization of Government Commerce.
  • Zasady zarządzania projektami pochodzące z podejść adaptacyjnych, w tym metodyki SCRUM.

Na jakość naszego podejścia do realizacji projektu wpływają następujące elementy:

  • Posiadamy w firmie SmartCon bazę wiedzy w aplikacji Mantis, która pozwala naszym konsultantom na szybkie znalezienie rozwiązania problemów technicznych, które pojawiały się na poprzednich projektach. Dotyczy to również szablonów projektowych i formatek wspierających zarządzanie projektem.
  • Nasi konsultanci są przeszkoleni w metodyce realizacji projektów w ramach programu szkolenia obejmującego wszystkie aspekty realizacji projektów: począwszy od definiowania zakresu projektu, poprzez harmonogramowanie, zarządzanie ryzykami projektu, komunikację oraz techniki adaptacyjne pracy na projekcie. Szkolenia realizowane były przez firmę InvestProfit oraz Mandarine Project Partners.
  • Nasi konsultanci posiadają certyfikację Profesjonalnych Kierowników Projektów.

Nasi konsultanci to eksperci w obszarze finansów i zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych. Zatrudniamy konsultantów legitymujących się zdanym egzaminem ACCA, poświadczających szeroką wiedzę z zakresu zagadnień finansowych przedsiębiorstwa.

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: